This is an ebook only and can't be downloaded and printed.
Add To BookRack
Title:
Aiyar Shiromani Bahirjee
Description:
त्यांचे गाव, वाडवडील, नाव यांच्या  उल्लेखाबाबत इतिहासात मतैक्यरूप नाही.पण बहिर्जी नाईक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबरोबर स्वराज्याच्या सर्व मोहिमांमध्ये गुप्तहेर म्हणून सक्रिय होते याबद्दल साशंकता आढळत नाही. शिवाजी महाराजांच्या यशाचे, साफल्याचे श्रेय पॉन्डेचेरीचे फ्रेंच गवर्नर मार्टिन यांनी महाराजांच्या गुप्तहेर यंत्रणेला दिले असून त्यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल आपले असे मत नोंदवले आहे की..