This is an ebook only and can't be downloaded and printed.
Add To BookRack
Title:
Patna Blues
Authors:
Description:
ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਵਰੀ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਲੇਖ਼ਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਕੇ ਪਾਠਕ ਬੱਸ ਇਕ ਉਤਾਵਲੇ ਵਿਚ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੋ ਅੰਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ । 20ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਈ..